Coronatest voor specifieke doelgroepen

Wanneer ben je welkom voor een test bij de GGD Noord- en Oost- Gelderland

Je bent van harte welkom voor een test bij GGD Noord- en Oost-Gelderland, als je behoort tot een van onderstaande doelgroepen EN duidelijk aan corona gerelateerde klachten (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebt:

 • Medewerkers in de zorg (met uitzondering van ziekenhuispersoneel)
 • Medewerkers kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang vanaf 6 mei
 • Medewerkers (speciaal) basisonderwijs vanaf 6 mei
 • Medewerkers groepsvervoer voor school en kinderopvang
 • Jeugdtrainers
 • Mantelzorgers van kwetsbare groepen vanaf 6 mei
 • WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp
 • Politie, BOA en DJI, na incidenten met besmettingsrisico

Hoe gaat het testen?

Aanmelden voor een test

Aanmelden voor een test gaat via de bedrijfsarts of instellingsarts die betrokken is bij de organisatie. Wil je weten welke arts dit voor jouw organisatie doet? Vraag je leidinggevende ernaar. Heeft jouw organisatie geen arts die dit kan doen, neem dan contact op met je huisarts. 

Wat gebeurt er als je je bij de arts hebt gemeld?

De arts stelt je vragen over je werk en je gezondheid. Dat doet de arts om te beoordelen of je getest kunt worden. Een van de vragen is of je minimaal 24 uur ziekteverschijnselen van COVID-19 hebt. De arts bepaalt na het stellen van de vragen of je wordt aangemeld voor een testafname bij de GGD. Als je wordt aangemeld door de arts, zorgt de GGD dat je zo snel als mogelijk wordt getest in een van onze teststraten en laat aan je arts weten wat het testresultaat is. De arts neemt contact met je op om de uitslag van de test met je te bespreken.

Twijfel je of je getest moet worden? Wil je hierover overleggen? Neem dan contact met ons op.

Aanmelding medewerkers voor een test op het coronavirus

LET OP! 
Alle ingezonden aanvragen worden in behandeling genomen. We doen ons best medewerkers zo spoedig mogelijk te laten weten wanneer zij ingepland worden. 
We willen u als arts vragen om kritisch naar de aanvraag te kijken. Indien de test niet noodzakelijk is voor de zorgcontinuïteit, dien dan geen aanvraag in. Het RIVM heeft per sector uitgangspunten geformuleerd. Bekijk hier of de medewerker in aanmerking komt voor een test.

De volgende medewerkers kunnen worden aangemeld:

 • Medewerkers in de zorg (met uitzondering van ziekenhuispersoneel)
  • Medewerkers kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang vanaf 6 mei
  • Medewerkers (speciaal) basisonderwijs vanaf 6 mei
  • Medewerkers groepsvervoer voor school en kinderopvang
  • Jeugdtrainers
  • Mantelzorgers van kwetsbare groepen vanaf 6 mei
  • WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp
  • Politie, BOA en DJI, na incidenten met besmettingsrisico

Professionals kunnen op verzoek via hun bedrijfsarts, instellingsarts of huisarts getest worden op het coronavirus. De arts kan een medewerker via het aanvraagformulier hieronder aanmelden. Het doel is dat zoveel mogelijk medewerkers in de zorg kunnen (blijven) werken.

Wie stelt de indicatie voor de test?

De indicatie en aanvraag kunnen alleen worden gedaan door een arts. Dit kan zijn de bedrijfsarts, instellingsarts of huisarts. Het is aan de instelling en medewerker zelf dit te regelen. Bedenk vooraf goed wat de gevolgen van de uitslag zijn. Een positieve uitslag betekent dat de medewerker en zijn of haar gezin de richtlijnen van het RIVM voor een bevestigde patiënt moet volgen. Een negatieve uitslag zegt niet per definitie dat de medewerker dan kan werken en zegt alleen iets over de ziektestatus op moment van testen.

Wanneer is testen zinvol?

 • Wanneer de zorgcontinuïteit in het geding is
 • Wanneer de uitslag het beleid verandert
 • Wanneer de medewerker minimaal 24 uur klachten heeft
 • Wanneer de klachten niet verbeteren -> bij verbetering van klachten wachten tot deze >24u voorbij zijn

Een medewerker met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of

koorts) en die directe zorg* verleent aan een patiënt/cliënt, kan GETEST1 worden.

Totdat de testuitslag bekend is:
• Medewerkers met koorts: thuisblijven
• Medewerkers zonder koorts: bij voorkeur thuisblijven of anders persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)2

gebruiken zodat de medewerker de patiënt/cliënt niet besmet.

Als testuitslag bekend is:
• Indien de test negatief is: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
• Indien de test positief is: thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.

* Dit betreft werkzaamheden die op minder dan 1,5 m ten opzichte van de patiënt/cliënt plaatsvinden.

1 Neem contact op met de werkgever voor de procedure rondom testen. De regie voor het testen ligt bij de GGD

in de regio (zie https://ggdghor.nl/thema/testen-covid-19). Zorgmedewerkers die werken met lichamelijk

kwetsbare of oudere personen hebben prioriteit.

2 PBM om te voorkomen dat de medewerker met klachten het virus overdraagt aan patiënten/cliënten, bestaat

uit een chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmaker

kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende patiënten/cliënten). De handschoenen moeten per

patiënt/cliënt gewisseld worden.
NB Ter voorkoming van besmetting van de medewerker door de patiënt/cliënt worden de standaard PBM

gedragen.

Wat zijn de kosten voor deze test?

De kosten voor het testen van Zorgmedewerkers wordt vergoed door de overheid via het Openbare Gezondheidszorgbudget.

Waar zijn de testlocaties?

 • Zelhem
 • Vaassen
 • Harderwijk

De medewerker komt idealiter alleen in eigen auto (zonder passagier) en wordt verzocht in de auto te blijven zitten. De medewerker wordt vanuit de auto bemonsterd.

Wanneer komt de uitslag van de test?

De testuitslag is uiterlijk 24-48 uur na de testafname bekend. De aanvragend arts krijgt de uitslagen alleen per mail van het laboratorium. Het verzoek is dan ook om het (zorg)mailadres door te geven waar de uitslagen naar toe kunnen worden verzonden. Indien er geen uitslag binnen komt kan de aanvragend arts deze telefonisch opvragen tussen 10.00 en 16.00 bij het laboratorium op het nummer 06-11043288.

De aanvragend arts dient de uitslag aan de medewerker door te geven en is daarbij verantwoordelijk om werkgerelateerde afspraken te maken met deze medewerker afhankelijk van de testuitslag.

Een positieve testuitslag hoeft niet door de aanvragend arts gemeld te worden aan de GGD, dat doet het laboratorium omdat COVID-19 een Meldingsplichtige ziekte van de categorie A is. De GGD doet in dit geval geen contactonderzoek omdat de medewerker alle benodigde informatie al bij de uitnodiging van de teststraat heeft ontvangen

Let op:

 • Een aanmelding wordt alleen in behandeling genomen met een volledig ingevuld aanvraagformulier die is ingevuld door een arts en per email is verstuurd. 
 • Het streven is om de zorgmedewerker zo spoedig mogelijk te testen. Het kán het voorkomen dat de test wordt ingepland op een andere testlocatie dan is aangegeven op het formulier. Verzoeken voor het testen op een ander moment dan aangegeven, kunnen we niet honoreren.
 • De testlocatie is alleen te bezoeken op afspraak en met een verwijzing van de aanvragend arts.
 • De zorgmedewerker komt idealiter in eigen auto alleen (zonder passagier) en wordt vanuit de auto bemonsterd.
 • Verzend volledig ingevuld aanvraagformulier naar zorgmedewerkers@ggdnog.nl

Download aanvraagformulier

Veelgestelde vragen over het corona-testbeleid voor medewerkers

Waar kan ik terecht als mijn aanvragend arts nog geen uitslag over mijn test heeft ontvangen?

24 uur na de afname van de test ontvangt de aanvragend arts de uitslag van het lab. Indien dit niet het geval is kan de aanvragend arts rechtstreeks met het laboratorium Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn contact opnemen.

Mijn aanvraag is ingestuurd en ik heb nog niks gehoord.

Momenteel is het erg druk met aanmeldingen van personeel. Je kunt er vanuit gaan dat jouw aanvraag door ons in behandeling wordt genomen en dat je zo spoedig mogelijk wordt ingepland. Daarover ontvang je van ons een e-mail met daarin een uitnodiging. Indien bij ons geen e-mailadres bekend bellen wij je. Je hoeft een aanvraag nooit twee keer in te zenden.

Ontvang ik ook uitslagen in het weekend?

Het lab waar de uitslagen worden verwerkt werken in de weekenden door. De uitslag van de test wordt vanuit het lab verzonden naar de aanvragend arts. Overleg met je aanvragend arts of je hier ook in het weekend over geïnformeerd wordt.

Ik sta voor een afspraak ingepland maar ben inmiddels 24 uur klachtenvrij, wat moet ik doen?

Fijn dat je je weer beter voelt. Als je 24 uur klachtenvrij bent is testen niet zinvol. Je kunt via zorgmedewerkers@ggdnog.nl je geplande afspraak afzeggen. Graag onder vermelding van: naam, geboortedatum en naam van de aanvragend arts.

Ik wil mij graag aanmelden voor een test maar ik beschik niet over een auto?

Onze testlocaties zijn zo ingericht dat onze medewerkers je veilig kunnen testen vanuit de auto. Bij voorkeur kom je alleen in de auto. Mocht je niet over een auto beschikken adviseren wij het volgende:

 1. Probeer vervoer te regelen via naasten
 2. Probeer vervoer te regelen via instelling
 3. Indien bovenstaande opties écht niet tot de mogelijkheden behoren en de testlocatie voor je dichtbij is, dan kun je met de fiets de teststraat bezoeken.
 4. Indien bovenstaande niet mogelijk is adviseren wij de afspraak te annuleren en thuis te blijven tot je 24 uur klachtenvrij bent.

Kan ik mij laten testen om te weten of ik Corona gehad heb of niet?

De test in de Drive-in toont alleen aan of de medewerker op dit moment Corona heeft of niet. Deze test laat niet zien of je corona gehad hebt en of je antistoffen hebt opgebouwd.

Ik ben niet ziek en heb geen klachten, is testen dan nodig?

Heb je geen klachten, dan is een test niet zinvol. De test in de Drive-in is alleen zinvol voor mensen met coronagerelateerde klachten. Daarbij horende symptomen zijn koorts en luchtwegklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Kan ik ook zonder afspraak terecht?

Medewerkers kunnen enkel via hun bedrijfsarts, instellingsarts of huisarts een aanvraag doen om getest te worden op het coronavirus. De arts kan een medewerker via het aanvraagformulier aanmelden. Medewerkers krijgen bericht over de ingeplande afspraak.