Voorlichting

Werkwijze coronaklachten en besmettingen basisscholen

Beleid kinderen tot en met 12 jaar

  • Kinderen tot en met 12 jaar met alléén een neusverkoudheid (zonder koorts of andere luchtwegklachten) mogen naar school, behalve als zij contact hebben gehad met een bevestigde coronapatiënt of als volwassen gezinsleden klachten van koorts en/of benauwdheid hebben. Kinderen met koorts of met een volwassen gezinslid met koorts en/of benauwdheid of kinderen die in contact zijn geweest met een bevestigde coronapatiënt, blijven dus wel thuis.
  • Dit beleid is aangepast omdat gebleken is dat kinderen jonger dan 13 jaar zonder koorts bijna altijd verkoudheidsklachten hebben door een ander (verkoudheids)virus dan het coronavirus. Er worden bijna geen kinderen positief getest op coronavirus, terwijl het testen wel een nare ervaring kan zijn voor het kind. Ook is gebleken dat kinderen die wel besmet zijn met het coronavirus, zeer beperkt bijdragen aan de verspreiding ervan.

Er zijn 3 of meer zieken in één groep of klas

Mochten er op uw school 3 of meer docenten en/of kinderen(voor kinderen geldt met koorts of andere luchtwegklachten) tegelijk ziek zijn binnen één groep of klas:

1) met klachten passend bij COVID-19: docenten en kinderen met klachten (voor kinderen geldt koorts of andere luchtwegklachten) blijven thuis. Docenten laten zich testen. Dit hoeft niet gemeld te worden aan de GGD, alleen wanneer er 3 of meer positieve uitslagen zijn binnen één school.

2) met klachten niet passend bij COVID-19, bijvoorbeeld diarree of rode vlekjes: U dient dit als school te melden volgens artikel 26 van de Wet publieke gezondheid. Dit is volgens de reguliere werkwijze zoals u gewend bent om 3 of meer zieken in één groep of klas te melden bij de GGD.

Positief geteste docenten en/ of kinderen

Testuitslagen worden door het laboratorium en de aanvrager aan de GGD gemeld. De GGD neemt bij een positieve uitslag direct contact op met de betrokken personen voor bron- en contactonderzoek. Bij leerlingen/ docenten zal hierbij ook de school in beeld komen.

Bij een zogenoemd cluster (3 of meer door het laboratorium bevestigde COVID-19 besmettingen binnen één school) zijn mogelijk extra maatregelen nodig. U wordt als school gevraagd dit te melden aan de GGD in het belang van efficiënte registratie en bron- en contactonderzoek. Bovendien kan de GGD de school adviseren en ondersteunen bij eventuele maatregelen.

Bereikbaarheid GGD

Een school kan ten allen tijde contact opnemen met de GGD bij vragen over COVID-19 infecties bij leerlingen en / of docenten. Hiervoor kunt u bellen met de GGD, op het nummer 0800 – 844 6000 (keuze 1). Deze lijn is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

Werkwijze coronaklachten en besmettingen middelbare scholen

Er zijn 3 of meer zieken in één groep of klas

Mochten er op uw school 3 of meer docenten/ leerlingen tegelijk ziek zijn binnen één groep of klas:

1) met klachten passend bij COVID-19: docenten/ leerlingen met klachten blijven thuis en laten zich testen. Dit hoeft niet gemeld te worden aan de GGD, alleen wanneer er 3 of meer positieve uitslagen zijn binnen één school.

2) met klachten niet passend bij COVID-19, bijvoorbeeld diarree: U dient dit als school te melden volgens artikel 26 van de Wet publieke gezondheid. Dit is volgens de reguliere werkwijze zoals u gewend bent om 3 of meer zieken in één groep of klas te melden bij de GGD.

Positief geteste docenten en/ of leerlingen

Testuitslagen worden door het laboratorium en de aanvrager aan de GGD gemeld. De GGD neemt bij een positieve uitslag direct contact op met de betrokken personen voor bron- en contactonderzoek. Bij leerlingen/ docenten zal hierbij ook de school in beeld komen.

Bij een zogenoemd cluster (3 of meer door het laboratorium bevestigde COVID-19 besmettingen binnen één school) zijn mogelijk extra maatregelen nodig. U wordt als school gevraagd dit te melden aan de GGD in het belang van efficiënte registratie en bron- en contactonderzoek. Bovendien kan de GGD de school adviseren en ondersteunen bij eventuele maatregelen.

Bereikbaarheid GGD

Een school kan ten allen tijde contact opnemen met de GGD bij vragen over COVID-19 infecties bij leerlingen en / of docenten. Hiervoor kunt u bellen met de GGD, op het nummer 0800 – 844 6000 (keuze 1). Deze lijn is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

Betrouwbare informatie over voortgezet onderwijs op afstand en weer op school

Scholen in het voortgezet onderwijs geven vanaf 2 juni onderwijs op 1,5 meter afstand. Met ingang van 1 juli 2020 hoeven scholieren in het voortgezet onderwijs geen 1,5 meter afstand meer tot elkaar te houden en kunnen ze weer volledig les op school volgen. Tussen leerlingen en docenten, en tussen docenten onderling, geldt de 1,5 meter nog wel.

Op de pagina’s hieronder vind je onder andere:

Heb je een vraag waarop je het antwoord niet op deze website kunt vinden? Stel dan je eigen vraag.

Beleid voor kinderopvanglocaties en gastouders rond het testen van kinderen (kinderen tot 4 jaar)

Beleid kinderen tot 4 jaar

  • Kinderen tot 4 jaar met alléén een neusverkoudheid (zonder koorts of andere luchtwegklachten) mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij contact hebben gehad met een bevestigde coronapatiënt of als volwassen gezinsleden koorts en/of benauwdheid hebben. Kinderen met koorts of met een volwassen gezinslid met koorts/en/of benauwdheid of kinderen die in contact zijn geweest met een bevestigde coronapatiënt, blijven dus wel thuis.
  • Dit beleid is aangepast omdat gebleken is dat jonge kinderen zonder koorts bijna altijd verkoudheidsklachten hebben door een ander (verkoudheids)virus dan het coronavirus. Er worden bijna geen jonge kinderen positief getest op coronavirus, terwijl het testen wel een nare ervaring kan zijn voor het kind. Ook is gebleken dat kinderen die wel besmet zijn met het coronavirus, zeer beperkt bijdragen aan de verspreiding ervan.
  • Zijn er in een groep drie of meer kinderen met koorts of benauwdheid, dan dient u dit te melden bij de GGD, afdeling infectieziektebestrijding, telefoonnummer 0800 – 8446000 (keuze 1). Bij twijfel of u een situatie dient te melden, kunt u altijd overleggen.

We vragen u bij een melding de volgende informatie zo veel mogelijk paraat te hebben, zodat we zo snel mogelijk passend advies kunnen geven en zo nodig vervolgstappen kunnen ondernemen:

  • Om hoeveel kinderen gaat het, sinds wanneer hebben zij klachten, en welke klachten spelen er? Zijn er ook kinderen met koorts?
  • Zijn er ook medewerkers of ouders van de kinderen met klachten?
  • Zijn er kinderen die contact hebben gehad met een positief geteste corona-patiënt?