Vragen

Nee, je moet nu klachten hebben (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts), anders heeft het geen zin om te testen. De test is bedoeld om te zien of je het virus op dit moment bij je draagt. Met deze test kunnen wij niet zien of je het virus hebt gehad. Wij kunnen ook niet zien of je antistoffen hebt.

Hier is een speciaal budget voor, vanuit het Openbare Gezondheidzorg budget (OGZ). Je hoeft de test dus niet zelf te betalen.

Toiletten tweemaal daags reinigen.

Contactpunten moeten vaker dan gebruikelijk worden schoongemaakt, maar in ieder geval dagelijks. Hoeveel vaker is afhankelijk van het gebruik.

Contactpunten moeten vaker dan gebruikelijk worden schoongemaakt, maar in ieder geval dagelijks. Hoeveel vaker is afhankelijk van het gebruik.

De GGD krijgt alle positieve coronatesten binnen en gaat dan de contacten na. Zij komen zo nodig (als het kind met klachten op school is geweest) automatisch ook bij de klas-/schoolgenoten uit. De GGD denkt ook mee in de informatievoorziening. Mocht school nog zorgen hebben of het lang vinden duren, dan kunnen ze contact opnemen via het contactformulier.

Iedereen met milde klachten die misschien wijzen op het coronavirus (zoals verkoudheid, hoesten of verhoging), kan via telefoonnummer 0800-1202 een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD.

Je komt naar de teststraat op het afgesproken tijdstip en volgt de instructies op. De test wordt gedaan met een wattenstokje in de keel en neus. De test zelf duurt kort.

Vóór de test

Je bent uitgenodigd om je te laten testen op het corona-virus op één van onze testlocaties. Omdat je verdacht wordt van corona-virus is het nodig om in thuisisolatie te gaan. Dit betekent:

- Je moet thuisblijven en je mag niet naar buiten, ook niet voor je werk.

- Je mag in je tuin of op je balkon zitten, als je geen contact hebt met anderen.

- Je mag geen bezoek ontvangen, behalve jouw huisarts en de GGD.

- Als je zo ziek bent dat je medische hulp nodig hebt, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

Voor meer informatie over leefregels: https://lci.rivm.nl/leefregels

 • Als het gaat om nieuwe klachten, dan moet kind thuis blijven tot 24 uur na verdwijnen van klachten
 • Als het gaat om herkenbare en onveranderde klachten, mag kind naar school of opvang
 • Kijk bij het tabblad documenten voor meer achtergrondinformatie bij deze vraag

Zowel bij negatieve als positieve uitslag bellen wij je binnen 48 uur over de uitslag. Als je het coronavirus hebt, starten wij het bron- en contactonderzoek. Besmette personen gaan vervolgens in isolatie. Hun huisgenoten krijgen het dringende advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Ook de directe contacten, die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen, krijgen het advies om twee weken thuis te blijven. De GGD zal in deze periode enkele keren contact opnemen. Ook moeten zij contact met ons houden over eventuele gezondheidsklachten.

Er is bij de RIVM één loket voor mentale gezondheid. Namelijk het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19.

Dit online loket is gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid. https://www.rivm.nl/ivccorona

U vindt de algemene hygiëne richtlijnen voor scholen kinderopvangcentra via www.gezondeschool.nl. De hygiëne maatregelen specifiek over corona staan vermeld in de opstartprotocollen:

speciaal onderwijs: https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol_speciaal.pdf

protocol po: https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol_regulier.pdf

gesprekleidraad kinderopvangcentra: https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Gespreksleidraad_kinderopvang.pdf

Indien jullie als school specifieke vragen hebben rond jeugdgezondheid, dan kunnen jullie contact opnemen met de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts van jullie school.
Hiervoor verwijzen wij jullie naar de contactgegevens van jullie eigen JGZ team. Zijn deze bij jullie niet bekend?

Dan kunnen jullie je vraag stellen door te mailen naar ggd@vggm.nl of door te bellen naar 088-3556000 voor scholen in Gelderland-Midden (gevestigd in de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar).

Scholen in Noord- en Oost-Gelderland (dit zijn de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen) kunnen contact opnemen door te mailen naar jgz@ggdnog.nl of door te bellen naar 088-443 31 00.

De GGD kan u ondersteunen bij het gezond en veilig heropenen van scholen en kinderopvanglocaties. Hiervoor werkt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) samen met de gezonde schooladviseur en afdeling infectieziektebestrijding.
Hieronder leest u wat wij voor u kunnen betekenen:

 • De JGZ kan dienen als direct aanspreekpunt van schoolleiding, IB-ers, leerkrachten, ouders en kinderen door fysieke aanwezigheid op de locaties indien gewenst en/ of digitaal via het contactformulier op www.ggdsamengezond.nl en/of telefonisch door contact op te nemen met uw JGZ contactpersoon.
 • De JGZ kan meedenken met ouders en school over schoolgang bij kinderen of gezinnen die ziek zijn of tot de risicogroep behoren voor COVID-19.
 • De JGZ kan ondersteunen bij vragen over hygiëne, geschikte looproutes, afstand houden en het gezond houden van kinderen en leerkrachten door korte lijnen met de gezonde school adviseur en infectieziektebestrijding.
 • De JGZ kan ondersteunen in de communicatie naar ouders (online, via ouderportaal aan school, aanleveren juiste filmpjes/informatie etc.).
 • De JGZ beschikbaar is voor eventuele verdere gesprekken met kinderen en ouders indien gewenst of gespecialiseerde hulp en zorg kan inschakelen indien nodig.
 • Daarnaast kan u als contactpersoon van de school of kinderopvanglocatie bij de GGD terecht voor informatie over het testbeleid en het insturen van medewerkers in overleg met de betreffende triage arts.

Er zijn verschillende liedjes om handen wassen leuk te maken. Hier vindt u een paar voorbeelden

Op deze website lezen en schrijven vindt u in begrijpelijke taal de informatie over corona https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/corona-in-begrijpelijke-taal/

De Do’s voor leerkrachten in het basisonderwijs:

 1. Zorg goed voor jezelf, je leerlingen en je collega’s en gebruik je gezonde verstand.
  Bij twijfel geldt: niet doen, maar eerst afstemmen
 2. Laat jezelf elke werkdag actief informeren over de laatste richtlijnen en adviezen.
 3. Besteed aandacht aan wat er voor de leerlingen de afgelopen periode allemaal anders is geweest.
 4. Benoem wat er nu anders is op school, het is niet meer helemaal hetzelfde, maar vooral ook wat er hetzelfde blijft.
 5. Geef eerlijk informatie over Corona, bagatelliseer niet, maar stel ook gerust en vertel wat we hier samen aan doen.
 6. Sta dagelijks met de leerlingen stil bij de 1,5 meter afstand t.o.v. de leerkracht en andere volwassenen. Leg uit waarom dit nodig is, maar leg ook uit dat er niet meteen iets ergs gebeurt als je toch per ongeluk een keertje te dicht bij de juf of meester komt.
  Betrek leerlingen bij het verzamelen van ideeën hoe ze zichzelf hieraan kunnen herinneren.
  Voorbeelden: knutselen van een afscheiding om het bureau van de leerkracht, …..
 7. Sta dagelijks stil bij hygiëne maatregelen en betrek leerlingen hierbij.
  Hoe was je goed je handen? Waarom moet dat nu vaker dan anders. Niezen in je elleboog, hoe doe je dat eigenlijk, enz.
 8. Geeft het goede voorbeeld: maak na elk fysiek contact met een leerling gebruik van de hygiëne middelen zoals aanwezig, was regelmatig je handen, enz.
 9. Zorg ervoor dat je niet met teveel personeelsleden in een ruimte zit (denk aan het verdelen van de lunchpauze/verschillende lunchlocaties).
 10. Als er zorgen of vragen zijn over de reactie van een leerling omtrent het Coronavirus kan via de IB’er de JGZ betrokken worden om mee te denken. Verwijs ouders met vragen over het Coronavirus naar www.ggdsamengezond.nl.

Een stagiaire betekent een extra volwassene in een klas. Dan is het zaak de anderhalve meter regel vast te houden en hier echt goed op te letten. Kinderen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, maar volwassenen beslist wel. Meestal heeft het opleidingsinstuut of het schoolbestuur hier ook regels over opgesteld, kijk daar ook naar.

De algemene regel is dat zieke kinderen of kinderen met klachten niet naar school gaan. Het is dan ook niet nodig om alle kinderen met luchtwegklachten en/of koorts te testen op corona-infecties. In het geval dat meerdere kinderen tegelijk dezelfde klachten hebben, is de school verplicht dit aan de GGD te melden. Indien het nodig is om kinderen toch te testen, dan zal dit thuis of op school plaatsvinden.