Testen van kinderen

Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Als de algemene maatregelen bij COVID-19 worden aangehouden, worden deze kinderen echter vaak en bij herhaling geweerd van kinderdagverblijf of school. Dit is niet wenselijk met het oog op de ontwikkeling van de kinderen en het werkverzuim van de ouders.

Sinds iedereen met klachten passend bij COVID-19 laagdrempelig getest kan worden, is er forse toename van het aantal testen bij jonge kinderen om COVID-19 uit te sluiten zodat zij weer naar school of kinderdagverblijf mogen gaan. Op 18 september heeft er een wijziging plaatsgevonden in het testbeleid waarbij kinderen t/m 12 jaar niet meer standaard getest worden bij klachten, enkel in bepaalde uitzonderingssituaties.

Advies

  • Kinderen tot en met 12 jaar met alléén een neusverkoudheid (zonder koorts of andere luchtwegklachten) mogen naar de kinderopvang of naar school, behalve als zij contact hebben gehad met een bevestigde coronapatiënt of als volwassen gezinsleden klachten van koorts en/of benauwdheid hebben. Kinderen met koorts of met een volwassen gezinslid met koorts en/of benauwdheid of kinderen die in contact zijn geweest met een bevestigde coronapatiënt, blijven dus wel thuis.
  • Dit beleid is aangepast omdat gebleken is dat kinderen jonger dan 13 jaar zonder koorts bijna altijd verkoudheidsklachten hebben door een ander (verkoudheids)virus dan het coronavirus. Er worden bijna geen kinderen positief getest op coronavirus, terwijl het testen wel een nare ervaring kan zijn voor het kind. Ook is gebleken dat kinderen die wel besmet zijn met het coronavirus, zeer beperkt bijdragen aan de verspreiding ervan.

Wanneer wel testen?

Het is belangrijk dat jonge kinderen met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een bevestigde coronapatiënt , als zij ernstig ziek zijn, of als zij deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts. Zie https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend.

Daarnaast is het belangrijk dat gezinsleden die klachten hebben die bij COVID-19 passen getest worden.