Testen van kinderen

Bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt maar zelden geadviseerd om een coronatest te doen. Een coronatest is voor kinderen een nare ervaring. Het advies is om alleen te testen als het echt nodig is.

Kinderen tot 6 jaar met alléén een neusverkoudheid (zonder koorts of andere luchtwegklachten) mogen naar school of naar de kinderopvang. Kinderen met koorts of met een gezinslid met koorts en/of benauwdheid of kinderen die in contact zijn geweest met een bevestigde coronapatiënt, blijven wel thuis.

Het advies is alleen te testen als het echt nodig is. Dit kan zijn als het kind in aanraking is geweest met personen die corona hebben of als er in de klas of op de kinderopvang 3 of meer kinderen zijn met klachten die op corona kunnen wijzen. De GGD adviseert in die situaties of testen wel of niet wenselijk is.

Waarom is de GGD terughoudend in het testen van jonge kinderen?

 • Voor kinderen is een coronatest een nare ervaring. Zij vinden de wattenstok in hun neus- en keelholte zeer onaangenaam. Ook de omgeving, – twee verpleegkundigen in beschermende kleding – kan voor sommige kinderen traumatiserend zijn.
  Het belang van de uitslag van een coronatest moet dus echt opwegen tegen het belang van het kind om de test niet te ondergaan.
 • Uit lopend onderzoek blijkt dat er weinig kinderen besmet zijn met COVID-19. Bovendien verloopt de ziekte bij kinderen mild en zij hebben weinig tot geen last van de infectie. Ook de overdracht van het virus van kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen komt nagenoeg niet voor.
 • De handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen van het RIVM maakt duidelijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten of met nieuwe milde luchtwegklachten niet getest hoeven worden.
  Als de klachten van een kind herkenbaar zijn en passen bij bestaande luchtwegaandoeningen, bijvoorbeeld hooikoorts of astma, kunnen zij zonder coronatest gewoon naar de kinderdagverblijf of basisschool.
 • Bij nieuwe klachten, of een verandering van bestaande klachten, kunnen kinderen meestal gewoon uitzieken en weer naar het kinderdagverblijf, basisschool of de naschoolse opvang zodra ze klachtenvrij zijn. De kans is zeer groot dat de klachten door iets anders dan corona veroorzaakt worden. Ook als ouders of andere kinderen in het gezin niet dezelfde klachten ontwikkelen, is het erg onwaarschijnlijk dat het om corona gaat.
 • Een negatieve test uitslag is slechts een momentopname. Het kind zou dan bij elke volgende verkoudheid weer opnieuw een test moeten ondergaan.

  Informatie voor ouders: factsheet Kind en Ziekenhuis
  Je kind testen op Corona?
200626 NKC Testen Kinderen RGB A423.pdf