Algemeen

Hier is een speciaal budget voor, vanuit het Openbare Gezondheidzorg budget (OGZ). Je hoeft de test dus niet zelf te betalen.

Ja, jongeren tot en met 18 jaar mogen buiten samen spelen of sporten op sportlocaties en pleintjes. Er is namelijk weinig risico dat jongeren het coronavirus verspreiden.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen op veldjes en pleintjes zelf vrij spelen en sporten. Hierbij hoeven zij geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen georganiseerd sporten met een trainer. Zij moeten tijdens het sporten 1,5 meter afstand houden.

Binnen sporten is nog niet toegestaan omdat bij het sporten aerosolen vrijkomen, binnen vormen deze een risico voor de verspreiding van het virus. Daarom mag voorlopig alleen in de buitenlucht gesport worden.

De kans dat je kind besmet raakt doordat een ander kind een sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig uw handen wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.

Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Als u een kaartje heeft voor een sportwedstrijd dan kan u uw geld terugvragen. Organisatoren kunnen u een voucher of tegoedbon aanbieden. Hiermee kunt u later een wedstrijd bezoeken. Hiermee proberen organisatoren uit grote financiële problemen te komen.

Meer informatie vindt u op de websites Bewaar Je Ticket en Save your ticket (Engels).

Ja, dat mag. Houd ook tijdens het zwemmen 1,5 meter afstand en geef elkaar de ruimte. Blijf weg als het druk is op de locatie waar u wilt zwemmen. Denk er aan dat douches en toiletten gesloten zijn.

Dat is verdrietig en we begrijpen dat je daar met iemand over wilt praten. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met Nazorg contact Traumatische Rouw via het telefoonnummer 088-330 5100 of een e-mail sturen naar ncp@impact.arq.org.

Iedereen met milde klachten die misschien wijzen op het coronavirus (zoals verkoudheid, hoesten of verhoging), kan via telefoonnummer 0800-1202 een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD.

Vóór de test

Je bent uitgenodigd om je te laten testen op het corona-virus op één van onze testlocaties. Omdat je verdacht wordt van corona-virus is het nodig om in thuisisolatie te gaan. Dit betekent:

- Je moet thuisblijven en je mag niet naar buiten, ook niet voor je werk.

- Je mag in je tuin of op je balkon zitten, als je geen contact hebt met anderen.

- Je mag geen bezoek ontvangen, behalve jouw huisarts en de GGD.

- Als je zo ziek bent dat je medische hulp nodig hebt, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

Voor meer informatie over leefregels: https://lci.rivm.nl/leefregels

Nee, jij moet eerst een test aanvragen. Om een testafspraak te maken, kan je bellen naar 0800-1202. Je kan dan kiezen voor een GGD-testlocatie bij jou in de buurt. In heel Nederland zijn ruim 80 testlocaties beschikbaar verdeeld over de 25 GGD-regio’s.

Voor het maken van een afspraak stelt een medewerker je kort een aantal vragen. Bij het inplannen van de afspraak vragen wij jouw BSN-nummer voor identificatie. Je krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. We proberen de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

Nee, je moet nu klachten hebben (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts), anders heeft het geen zin om te testen. De test is bedoeld om te zien of je het virus op dit moment bij je draagt. Met deze test kunnen wij niet zien of je het virus hebt gehad. Wij kunnen ook niet zien of je antistoffen hebt.

Je komt naar de teststraat op het afgesproken tijdstip en volgt de instructies op. De test wordt gedaan met een wattenstokje in de keel en neus. De test zelf duurt kort.

Er zijn geen speciale regels voor jong volwassenen. Op deze website zijn informatie en tips te vinden voor jongeren en jongvolwassenen.

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Over-het-virus/Vraag-en-antwoord-voor-jongeren

Indien jullie als school specifieke vragen hebben rond jeugdgezondheid, dan kunnen jullie contact opnemen met de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts van jullie school.
Hiervoor verwijzen wij jullie naar de contactgegevens van jullie eigen JGZ team. Zijn deze bij jullie niet bekend?

Dan kunnen jullie je vraag stellen door te mailen naar ggd@vggm.nl of door te bellen naar 088-3556000 voor scholen in Gelderland-Midden (gevestigd in de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar).

Scholen in Noord- en Oost-Gelderland (dit zijn de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen) kunnen contact opnemen door te mailen naar jgz@ggdnog.nl of door te bellen naar 088-443 31 00.

De GGD kan u ondersteunen bij het gezond en veilig heropenen van scholen en kinderopvanglocaties. Hiervoor werkt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) samen met de gezonde schooladviseur en afdeling infectieziektebestrijding.
Hieronder leest u wat wij voor u kunnen betekenen:

 • De JGZ kan dienen als direct aanspreekpunt van schoolleiding, IB-ers, leerkrachten, ouders en kinderen door fysieke aanwezigheid op de locaties indien gewenst en/ of digitaal via het contactformulier op www.ggdsamengezond.nl en/of telefonisch door contact op te nemen met uw JGZ contactpersoon.
 • De JGZ kan meedenken met ouders en school over schoolgang bij kinderen of gezinnen die ziek zijn of tot de risicogroep behoren voor COVID-19.
 • De JGZ kan ondersteunen bij vragen over hygiëne, geschikte looproutes, afstand houden en het gezond houden van kinderen en leerkrachten door korte lijnen met de gezonde school adviseur en infectieziektebestrijding.
 • De JGZ kan ondersteunen in de communicatie naar ouders (online, via ouderportaal aan school, aanleveren juiste filmpjes/informatie etc.).
 • De JGZ beschikbaar is voor eventuele verdere gesprekken met kinderen en ouders indien gewenst of gespecialiseerde hulp en zorg kan inschakelen indien nodig.
 • Daarnaast kan u als contactpersoon van de school of kinderopvanglocatie bij de GGD terecht voor informatie over het testbeleid en het insturen van medewerkers in overleg met de betreffende triage arts.

Er zijn verschillende liedjes om handen wassen leuk te maken. Hier vindt u een paar voorbeelden

Op deze website lezen en schrijven vindt u in begrijpelijke taal de informatie over corona https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/corona-in-begrijpelijke-taal/

- Hou de breng- en haalmomenten zo kort mogelijk

- Kinderen worden bij voorkeur door één ouder gebracht en opgehaald

- Kom als ouder niet in de school en zo min mogelijk op het plein. Houdt 1,5 meter afstand van andere ouders, en leerkrachten

- Probeer overdracht van informatie, zoals hoe het die dag ging op school met uw kind, digitaal/telefonisch uit te wisselen met de leerkracht.

En daarnaast: beperkt het contact tussen verschillende groepen, bijvoorbeeld door spreiding in haal- en brengmomenten, maximum aantal leerlingen/ouders per keer, eventueel aanbrengen van afstandslijnen.

Ga in overleg met uw werkgever op zoek naar een oplossing? Bijv. op andere dagen/tijden werken, vanuit huis, opnemen van zorgverlof, ed.

Op deze website lezen en schrijven vindt u in begrijpelijke taal de informatie over corona https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/corona-in-begrijpelijke-taal/

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

 •  Kinderen met de volgende klachten blijven thuis: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts, kortademigheid.
 •  Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
 •  Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis
 •  Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang
 •  Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven
 •  Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s)

Wil je alles weten over het Coronavirus. Steffie legt je alles uit wat je wel en niet moet doen. Zo kun je ervoor zorgen dat jij en anderen niet ziek worden.

https://corona.steffie.nl/nl/

Ja, het testen van kinderen is mogelijk, maar wordt bij jonge kinderen maar zelden geadviseerd.

Kinderen jonger dan 12 jaar

 • Vooral jonge kinderen hebben regelmatig periodes met neusverkoudheid. Vaak komt dan de vraag of deze kinderen getest moeten worden voordat zijn naar school of opvang mogen.
 • Uit onderzoek blijkt dat kinderen niet vaak besmet zijn met corona. Als ze wel besmet zijn, gaat het bijna altijd om milde klachten. Ook dragen besmette kinderen maar heel weinig het virus over naar andere kinderen of volwassenen.
 • Kinderen met bekende luchtwegklachten of met nieuwe milde klachten hoeven niet getest te worden. Bij bekende klachten mag een kind, ook als het niet getest is, gewoon naar school of kinderopvang.
 • Bij nieuwe klachten of een verandering van bestaande klachten kunnen kinderen thuis uitzieken, en gaan ze weer naar school of opvang als de klachten over zijn. De kans is namelijk heel groot dat het niet gaat om corona.
 • Het testen van kinderen kan soms wel zinvol zijn als kinderen contact hebben gehad met personen die positief getest zijn op corona, of als 3 of meer kinderen in dezelfde groep klachten hebben die op corona kunnen duiden. De GGD overlegt dan met ouders, school en/ of kinderopvang of testen zinvol is.

Kinderen/ Jongeren, ouder dan 12 jaar

 • Kinderen van deze leeftijd kunnen net als volwassenen getest worden.
 • Kinderen van 12 tot en met 15 jaar moeten ook zelf toestemming geven voor de test. Daarom vraagt de medewerker of het kind aan de telefoon kan komen om toestemming te geven.
 • Kinderen van 16 jaar of ouder mogen zelf een afspraak maken via 0800-1202. Hiervoor hoeft de ouder geen toestemming te geven.

Lees hier meer achtergrondinformatie:https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Bekijk ook dit filmpje met uitleg over het testen van kinderen: https://youtu.be/Q61CxN2htIY

De test wordt gedaan met een lang wattenstokje achterin de keel en neus. De test duurt niet lang, maar wordt als vervelend of pijnlijk ervaren door kinderen.

Voor iedereen op de basisschool gelden dezelfde regels. Dus ook als je ouder bent dan 12 jaar. Jij mag dus gewoon naar school.

Op de website van de kinderombudsman vind je het antwoord op jouw vragen. https://www.dekinderombudsman.nl/ik-heb-een-vraag-over/corona

Sinds een aantal weken zitten we thuis vanwege het coronavirus. De scholen zijn dicht en waarschijnlijk zijn je ouders ook thuis. Een situatie die niet voor iedereen makkelijk is om door te komen. Sommige kinderen krijgen te maken met mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld. Dit vinden zij vaak lastig om te vertellen. Ze schamen zich, zijn bang of geven zichzelf de schuld. 

Op deze site vind je allerlei Zapp-programma's over kindermishandeling. Ben je zelf slachtoffer, of denk je dat iemand anders dat is? Kijk hier ook wat je kunt doen en hoe je hulp kunt vinden.

http://www.zapp.nl/themas/veilig

Wil je alles weten over het Coronavirus. Steffie legt je alles uit wat je wel en niet moet doen. Zo kun je ervoor zorgen dat jij en anderen niet ziek worden.

https://corona.steffie.nl/nl/

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je zoveel mogelijk thuis moet blijven. Of wel naar buiten mag, maar altijd op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven. Minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie en elf veiligheidsregio’s dagen jou uit om daar creatieve oplossingen voor te bedenken. Deel jouw bijdragen in tekst, op video of foto op TikTok of Instagram via #slimmerchillen, of mail naar info@slimmerchillen.nl. Elke vrijdag kiezen we drie winnaars voor de weekprijzen: waardecheques van €50,-, €20,- en €10,-.

www.slimmerchillen.nl

Heb je vragen over Corona en wil je er graag met iemand over chatten? Dat kan via jouwggd.nl

https://chat-client-ggd-jouwggd.serviant.nl/

Je mag over alles praten met onze vrijwilligers, elke dag tussen 11.00 en 21.00. Bel gratis en anoniem 0800-0432 of kom chatten. Het kan soms zijn dat je eventjes moet wachten, omdat veel kinderen ons proberen te bereiken. Als je met leeftijdsgenoten ervaringen uit wil wisselen, kun je met elkaar praten op het forum. Je mag natuurlijk ook gewoon even rondkijken!

Ook kun je terecht bij de Kindertelefoon. Elke dag, gratis en anoniem. Bel 0800-0432 of kom chatten op kindertelefoon.nl. Daar vind je ook het forum waar je kunt praten met leeftijdsgenoten.

Heb je vragen over Corona en wil je er graag met iemand over chatten? Dat kan via jouwggd.nl

www.jouwggd.nl

https://chat-client-ggd-jouwggd.serviant.nl/

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je zoveel mogelijk thuis moet blijven. Of wel naar buiten mag, maar altijd op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven. Minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie en elf veiligheidsregio’s dagen jou uit om daar creatieve oplossingen voor te bedenken. Deel jouw bijdragen in tekst, op video of foto op TikTok of Instagram via #slimmerchillen, of mail naar info@slimmerchillen.nl. Elke vrijdag kiezen we drie winnaars voor de weekprijzen: waardecheques van €50,-, €20,- en €10,-.

www.slimmerchillen.nl

Aan medewerkers van de kinderopvang wordt gevraagd een toezichthouder te bellen waar zij al contact mee hebben. Ook kan je gebruik maken van het contactformulier op de website, of een mail sturen naar thz@vggm.nl voor kinderopvanglocaties en gastouders in Gelderland-Midden (gevestigd in de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar).

Kinderopvanglocaties en gastouders in Noord- en Oost-Gelderland kunnen contact opnemen door te bellen met 088-443 30 15 of een mail sturen naar kinderopvang@ggdnog.nl

Er zijn verschillende liedjes om handen wassen leuk te maken. Hier vindt u een paar voorbeelden