Vragen

De GGD krijgt alle positieve coronatesten binnen en gaat dan de contacten na. Zij komen zo nodig (als het kind met klachten op school is geweest) automatisch ook bij de klas-/schoolgenoten uit. De GGD denkt ook mee in de informatievoorziening. Mocht school nog zorgen hebben of het lang vinden duren, dan kunnen ze contact opnemen via het contactformulier.

 • Als het gaat om nieuwe klachten, dan moet kind thuis blijven tot 24 uur na verdwijnen van klachten
 • Als het gaat om herkenbare en onveranderde klachten, mag kind naar school of opvang
 • Kijk bij het tabblad documenten voor meer achtergrondinformatie bij deze vraag

De Do’s voor leerkrachten in het basisonderwijs:

 1. Zorg goed voor jezelf, je leerlingen en je collega’s en gebruik je gezonde verstand.
  Bij twijfel geldt: niet doen, maar eerst afstemmen
 2. Laat jezelf elke werkdag actief informeren over de laatste richtlijnen en adviezen.
 3. Besteed aandacht aan wat er voor de leerlingen de afgelopen periode allemaal anders is geweest.
 4. Benoem wat er nu anders is op school, het is niet meer helemaal hetzelfde, maar vooral ook wat er hetzelfde blijft.
 5. Geef eerlijk informatie over Corona, bagatelliseer niet, maar stel ook gerust en vertel wat we hier samen aan doen.
 6. Sta dagelijks met de leerlingen stil bij de 1,5 meter afstand t.o.v. de leerkracht en andere volwassenen. Leg uit waarom dit nodig is, maar leg ook uit dat er niet meteen iets ergs gebeurt als je toch per ongeluk een keertje te dicht bij de juf of meester komt.
  Betrek leerlingen bij het verzamelen van ideeën hoe ze zichzelf hieraan kunnen herinneren.
  Voorbeelden: knutselen van een afscheiding om het bureau van de leerkracht, …..
 7. Sta dagelijks stil bij hygiëne maatregelen en betrek leerlingen hierbij.
  Hoe was je goed je handen? Waarom moet dat nu vaker dan anders. Niezen in je elleboog, hoe doe je dat eigenlijk, enz.
 8. Geeft het goede voorbeeld: maak na elk fysiek contact met een leerling gebruik van de hygiëne middelen zoals aanwezig, was regelmatig je handen, enz.
 9. Zorg ervoor dat je niet met teveel personeelsleden in een ruimte zit (denk aan het verdelen van de lunchpauze/verschillende lunchlocaties).
 10. Als er zorgen of vragen zijn over de reactie van een leerling omtrent het Coronavirus kan via de IB’er de JGZ betrokken worden om mee te denken. Verwijs ouders met vragen over het Coronavirus naar www.ggdsamengezond.nl.

Een stagiaire betekent een extra volwassene in een klas. Dan is het zaak de anderhalve meter regel vast te houden en hier echt goed op te letten. Kinderen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, maar volwassenen beslist wel. Meestal heeft het opleidingsinstuut of het schoolbestuur hier ook regels over opgesteld, kijk daar ook naar.