Vragen

Als je de klachten van je kind niet vertrouwt dan houd je het thuis en neem je contact op met je huisarts wanneer het niet beter wordt, (hoge) koorts krijgt of benauwd wordt.

Gebruik bij voorkeur speelgoed wat goed te reinigen is.
Reinig gebruikt speelgoed dagelijks.

Dat is soms een lastig onderscheid.  Zowel hooikoorts als corona kunnen niezen en hoesten als klachten geven.  

Als je hooikoorts hebt, heb je elk  jaar ongeveer dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kan dan goed aanvoelen of die klachten van hooikoorts komen.

Ben je hooikoortspatient en heb je medicijnen tegen koorts? Neem die dan op tijd in. Zo onderdruk je de klachten en voorkom je verwarring met het coronavirus. Corona reageert namelijk niet op hooikoortsmedicijnen

Neem contact op met de huisarts als de hooikoortsklachten erger worden en overgaan in keelpijn. Of als je er koorts bij krijgt. Hooikoorts veroorzaakt zelden koorts.

Jongeren tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten trainen op een sportaccommodatie. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten tijdens het sporten 1,5 meter afstand houden. Voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dat niet.

Sporthallen, squashbanen en andere indoor sportaccommodaties blijven gesloten. Ook de kleedkamers en kantines bij sportverenigingen en sporthallen blijven dicht.

Je kunt hiervoor contact opnemen met contactpunt voor zorgprofessionals. Het telefoonnummer waarop je hen kunt bereiken is telefoonnummer 088 – 3305500 .

Informatie hierover lees je in deze folder: impact.arq.org/covid-19)

Er is bij de RIVM één loket voor mentale gezondheid. Namelijk het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19.

Dit online loket is gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid. https://www.rivm.nl/ivccorona

De algemene regel is dat zieke kinderen of kinderen met klachten niet naar school gaan. Het is dan ook niet nodig om alle kinderen met luchtwegklachten en/of koorts te testen op corona-infecties. In het geval dat meerdere kinderen tegelijk dezelfde klachten hebben, is de school verplicht dit aan de GGD te melden. Indien het nodig is om kinderen toch te testen, dan zal dit thuis of op school plaatsvinden.

Als de leerkracht ziek is komt hij of zij niet werken. De les wordt daar waar mogelijk overgenomen door een andere leerkracht.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

Kinderen spelen een kleine rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

Wij adviseren om navraag te doen bij de behandelend arts over of uw kind tot de risicogroep behoort. Het RIVM heeft hierover ook een richtlijn gegeven https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

De NVK geeft uitgebreidere informatie over kinderen:

https://www.nvk.nl/over-nvk/vereniging/dossiers-en-standpunten/covid-19/document-covid-19?dossierid=26542080

Nee, kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM hoeven per 11 mei niet naar school. Neem in dat geval contact op met de schoolleiding. Dit geldt ook voor kinderen van ouders die werken met mensen in de risicogroep. Het RIVM heeft hierover ook een richtlijn gegeven. Meer over die richtlijn leest u hier: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#kinderen

Bent u somber of gespannen door het coronavirus? Praat er samen over met mensen in uw omgeving. Of bel één van de hulplijnen om te praten over uw angstige gevoelens.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/somber-of-gespannen-door-het-coronavirus

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

  •  Kinderen met de volgende klachten blijven thuis: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts, kortademigheid.
  •  Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
  •  Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis
  •  Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang
  •  Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven
  •  Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s)

Alle informatie over hygiëne vindt u op https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso

De opvang of gastouder moet de gebruikelijke hygiënemaatregelen nemen:

  • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
  • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen, gooi ze direct weg en was uw handen.
  • Geen handen schudden.

U leest hier meer over in het Protocol heropening kinderopvang I.2 Fysiek contact en I.3 Hygiënemaatregelen (maken link naar protocol)