Vragen

Als de leerkracht ziek is komt hij of zij niet werken. De les wordt daar waar mogelijk overgenomen door een andere leerkracht.

Als een leerkracht negatief is getest voor het corona-virus, mag deze eventueel weer aan het werk.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

Bent u somber of gespannen door het coronavirus? Praat er samen over met mensen in uw omgeving. Of bel één van de hulplijnen om te praten over uw angstige gevoelens.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/somber-of-gespannen-door-het-coronavirus

Als je de klachten van je kind niet vertrouwt dan houd je het thuis en neem je contact op met je huisarts wanneer het niet beter wordt, (hoge) koorts krijgt of benauwd wordt.

Dat is soms een lastig onderscheid.  Zowel hooikoorts als corona kunnen niezen en hoesten als klachten geven.  

Als je hooikoorts hebt, heb je elk  jaar ongeveer dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kan dan goed aanvoelen of die klachten van hooikoorts komen.

Ben je hooikoortspatient en heb je medicijnen tegen koorts? Neem die dan op tijd in. Zo onderdruk je de klachten en voorkom je verwarring met het coronavirus. Corona reageert namelijk niet op hooikoortsmedicijnen

Neem contact op met de huisarts als de hooikoortsklachten erger worden en overgaan in keelpijn. Of als je er koorts bij krijgt. Hooikoorts veroorzaakt zelden koorts.

  • Kinderen t/m groep 2 (< 6 jaar) mogen naar de opvang of school wanneer zij klachtenvrij of enkel neusverkouden zijn. Als het kind last heeft van koorts (>38*C), hoesten, verlies van reuk/smaak of benauwd, moet hij/zij thuisblijven. Ook als iemand anders in het gezin last heeft van koorts of benauwdheid, of als het kind contact heeft gehad met iemand met bewezen corona-infectie in de laatste 14 dagen, moet het kind thuisblijven.
  • Kinderen vanaf groep 3 moeten thuisblijven bij klachten. Ook moeten kinderen thuisblijven als iemand in het huis last heeft van koorts of benauwdheid.
  • Een kind met klachten kan getest worden. Als de test negatief is, kan het mogelijk weer naar de opvang of school. Dit geldt niet wanneer ze thuis moeten blijven omdat ze in contact zijn geweest met iemand met een bewezen corona-infectie, dan moeten ze minimaal 14 dagen thuisblijven.
  • Voor de meeste kinderen zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig, anders dan de gebruikelijke adviezen die u eerder met de arts van uw kind voor dit seizoen heeft afgesproken en de adviezen die het RIVM geeft. In zeldzame situaties kan het mogelijk toch wenselijk zijn dat er een aangepast advies geldt. In die gevallen zal de behandelend kinderarts maatwerk leveren ten aanzien van het wel of niet naar school kunnen gaan. In alle andere gevallen kunnen kinderen naar school.
  • De scholen zijn weer open gegaan, zodat kinderen van alle leeftijden weer naar school kunnen. Ouders van kwetsbare kinderen vinden dit vaak nog spannend en dat begrijpen we goed. Maar besmetting van kind op kind en van kind op volwassene blijkt zeer zeldzaam te zijn, en dat is ook precies de reden dat het (speciaal) onderwijs weer is opengegaan. Er zijn ouders die hun kwetsbare kind liever nog even thuishouden. Ook al hebben we begrip voor dat gevoel, toch is dit niet verstandig en ook niet in het belang van deze kinderen. Ook leeft bij ouders soms de vraag of ze niet beter ook de gezonde broertjes en zusjes thuis kunnen houden. Dit is echt niet nodig en ook zeker niet in het belang van de broertjes en zusjes zelf.
  • Het is van groot belang voor de ontwikkeling en voor het welzijn van kinderen om gewoon naar school te gaan. Daarom doet de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen een dringend beroep op al die ouders die nu hun kinderen nog thuishouden. Als uw kind vóór deze coronacrisis naar school ging, kan het ook nu gewoon naar school.
  • https://www.nvk.nl/over-nvk/vereniging/dossiers-en-standpunten/covid-19/document-covid-19?dossierid=26542080, NVK standpunt 16 mei 2020.Nee, kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM hoeven per 11 mei niet naar school. Neem in dat geval contact op met de schoolleiding. Dit geldt ook voor kinderen van ouders die werken met mensen in de risicogroep. Het RIVM heeft hierover ook een richtlijn gegeven. Meer over die richtlijn leest u hier: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

Kinderen spelen een kleine rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

Wij adviseren om navraag te doen bij de behandelend arts over of uw kind tot de risicogroep behoort. Het RIVM heeft hierover ook een richtlijn gegeven https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

De NVK geeft uitgebreidere informatie over kinderen:

https://www.nvk.nl/over-nvk/vereniging/dossiers-en-standpunten/covid-19/document-covid-19?dossierid=26542080